4IN-2MOT-DIN

MÒDUL 4 ENTRADES I 2 SORTIDES PER A MOTORS,
CARRIL DIN.